Πολυδύναμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Κύριος στόχος του όλου προγράμματος είναι η σπειροειδής ανέλιξη της γνώσης μέσα από βιωματικές και ευχάριστες δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα περιέχει τα πιο κάτω:

• Γλώσσα
• Παιδική λογοτεχνία / Παραμύθι
• Μαθηματικά • Μελέτη Περιβάλλοντος
• Εικαστικές Τέχνες
• Θεατρικό παιχνίδι • Αγγλικά
• Μουσική (από μουσικό)
• Γυμναστική
• Χορός (από χοροδιδάσκαλο)
• Συναισθηματική αγωγή
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Στο Νηπιαγωγείο μας χρησιμοποιούνται διαδραστικοί πίνακες από τις νηπιαγωγούς όλων των τάξεων. Σε συνδυασμό με εξελιγμένα εκπαιδευτικά λογισμικά, αποτελούν θαυμάσια και σύγχρονα εργαλεία στα χέρια των νηπιαγωγών μας και δίνουν στα παιδιά μας κίνητρα κι ενθουσιασμό για μάθηση.

Castello Kindergarten in Nicosia

No Comments Yet.