Α. Εγγραφές :

Οι εγγραφές για την ερχόμενη σχολική 2016 – 2017 άρχισαν και
συνεχίζονται!!!

Β. Οι εγγραφές αφορούν παιδιά που γεννήθηκαν το :

 2011 – θα φοιτήσουν στην προδημοτική τάξη
 2012 – θα φοιτήσουν στην Γ΄ τάξη
 2013 – θα φοιτήσουν στην Β΄ τάξη
 2014 – θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη

Γ . Τι χρειάζεται για να γίνει.

Read more