Ένα σχέδιο που μας έχει εντυπωσιάσει!

Παιδάκι της Προδημοτικής τάξης του σχολείου μας έχει σχεδιάσει σε ελεύθερο σχέδιο σημαίες διάφορων χωρών ΑΠΟ ΜΝΗΜΗΣ!! Στην τάξη δε διδάξαμε πρόσφατα αυτό το θέμα, δεν έχουμε αναρτημένες σημαίες πουθενά! Απίστευτο. Εδώ η απόδειξη!!

No Comments Yet.