Αγαπητοί γονείς:

• Η συγκέντρωση γονέων της Γ και Δ τάξης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11/10/2016 στις 6.00 μ.μ και 7.00 μ.μ αντίστοιχα.
• Η συγκέντρωση γονέων της Β1 και Β2 δε θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/10/2016 λόγω του ότι την ίδια μέρα θα γίνει συνάντηση γονέων στο Α΄Δημοτικό Σχολείο Γερίου.. Ως εκ τούτου η δική σας συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη (στις 6.00 μ.μ για τη Β1 και 7.00 μ.μ. για τη Β2)

No Comments Yet.