ΓΝΩΣΙΤΕΧΝΙΑ

Τo νηπιαγωγείο Castello είναι από φέτος συνδρομητής της διαδικτυακής σελίδας “Γνωσιτεχνία”. Η Γνωσιτεχνία είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή σελίδα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε μαθητές αλλά και σε γονείς. Η ιστοσελίδα έχει ως σκοπό να μυήσει τα παιδιά στον κόσμο της γνώσης, της δημιουργικότητας και της φαντασίας. Με τις κούκλες των ηρώων της Γνωσιτεχνίας – του Βατραχογιάννη και της ΚουκουΑθηνάς , με τις επισκέψεις των μασκότ των ηρώων στο σχολείο μας, με το εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας που θα συνδυαστεί με το πλούσιο υλικό που ήδη έχουμε στο πρόγραμμα, και με τα βιβλία των εκδόσεων Γνωσιτεχνία … θα έχουμε με βεβαιότητα μια μαγική χρονιά!!!

No Comments Yet.