Εγγραφές για την καινούργια Σχολική Χρονιά 2016- 2017

Α. Εγγραφές :

Οι εγγραφές για την ερχόμενη σχολική 2016 – 2017 άρχισαν και
συνεχίζονται!!!

Β. Οι εγγραφές αφορούν παιδιά που γεννήθηκαν το :

 2011 – θα φοιτήσουν στην προδημοτική τάξη
 2012 – θα φοιτήσουν στην Γ΄ τάξη
 2013 – θα φοιτήσουν στην Β΄ τάξη
 2014 – θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη

Γ . Τι χρειάζεται για να γίνει η εγγραφή

 Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού
 Θα σας εξηγήσουμε με κάθε λεπτομέρεια ότι αφορά το
πρόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας του νηπιαγωγείου μας.
Σε περίπτωση που αποφασίσετε ότι το παιδί θα εγγραφεί κοντά
μας πρέπει :
– Να συμπληρωθεί το έντυπο «αίτηση εγγραφής»
– Να επισυναφθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως του
παιδιού.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Ζωή Χαρίτου
Διευθύντρια Castello

No Comments Yet.