Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανίχνευσης Ακοής

Παιδιά του σχολείου μας, ηλικίας μεταξύ 4.5 – 5.5 ετών συμμετείχαν σήμερα στο Ερευνητικό  Πρόγραμμα Ανίχνευσης Ακοής Πριν το Σχολείο (ΑΠΑΣ), του Ακουολογικού Κέντρου Κύπρου.

Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται έλεγχος της ακοής και το σχολείο μας ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα. Ιδιαίτερα το θέμα της ακοής μας ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό γιατί πιθανή ύπαρξη δυσκολιών ακοής μπορεί να  δημιουργήσει  σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου και την ομαλή επικοινωνία και ενσωμάτωση στο κοινωνικό περιβάλλον.

No Comments Yet.