25η Μαρτίου 1821 – 1η Απριλίου 1955-59

Τα παιδιά της προδημοτικής μας στέλνουν σπουδαία μηνύματα μέσα από συνθήματα που διαβάζουν και γράφουν πλέον μόνοι τους: «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» . «Του ανδρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δε λογιέται » κ.ά. !!

No Comments Yet.