25η Μαρτίου 1821 – 1η Απριλίου 1955-59

Τα παιδιά της προδημοτικής μας στέλνουν σπουδαία μηνύματα μέσα από συνθήματα που διαβάζουν και γράφουν πλέον μόνοι τους: “Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή” . “Του ανδρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δε λογιέται ” κ.ά. !!

No Comments Yet.